Πού εντοπίστηκε ο επιβλαβής οργανισμός καραντίνας Bactrocera dorsalis

Το Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Λακωνίας ενημερώνει τους παραγωγούς, γεωπόνους, συσκευαστές και εμπόρους νωπών φρούτων και λαχανικών σχετικά με την παρουσία του εντόμου Bactrocera dorsalis (Εικόνα 1), ενωσιακού επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας και προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση., σε περιοχή του Κεντρικού τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.
Εικόνα που περιέχει παράσιτο, ασπόνδυλο, Υμενόπτερα, μακροφωτογραφία

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

Εικόνα 1 Συνάθροιση αρσενικών ενηλίκων του εντόμου

Το έντομο έχει πολύ μεγάλο εύρος ξενιστών μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τα εσπεριδοειδή, τα ροδάκινα, τα δαμάσκηνα, τα αχλάδια, τα μήλα, οι τομάτες, οι πιπεριές, οι μπανάνες, τα μάνγκο και η παπάγια. Το έντομο απαντάται σε αρκετές περιοχές της Ασίας, της Αφρικής, της Ωκεανίας και έχει αναφερθεί και στις ΗΠΑ. Στην Ευρώπη διαπιστώθηκε για πρώτη φορά το 2018 στην Ιταλία στην περιοχή του Μιλάνου και αργότερα και στην περιφέρεια της Νάπολης, όπου έχει εγκατασταθεί.

 

Τα συμπτώματα από την προσβολή από το συγκεκριμένο έντομο είναι παρόμοια με εκείνα που προκαλεί το κοινό για τη χώρας μας είδος της οικογένειας των Tephritidae, η μύγα της Μεσογείου (Ceratitis capitata). Στους προσβεβλημένους καρπούς διακρίνονται αρχικά οι μεταχρωματισμοί γύρω από τις οπές ωοτοκίας και κατόπιν τα φρούτα μπορεί να εμφανίσουν σήψη ή ευδιάκριτες οπές που δημιουργούνται κατά την έξοδο των προνυμφών.

Σε πολλές περιπτώσεις σε φρούτα με υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα, όπως τα ροδάκινα, έχουμε την εκροή σακχάρων που στερεοποιούνται δίπλα την περιοχή του νύγματος ωοτοκίας 

Morpho-molecular identification and a new host report of Bactrocera  dorsalis (Hendel) from the Kashmir valley (India) | International Journal  of Tropical Insect Science

Εικόνα 2 Οπές ωοτοκίας και συμπτώματα προσβολής

Οι κύριοι οδοί μετακίνησης και διασποράς του εντόμου είναι μέσω της μεταφοράς φορτίων φρούτων τόσο με το εμπόριο όσο και με απλούς ταξιδιώτες. Με αυτό τον τρόπο το έντομο μπορεί να μεταφερθεί σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, ως αβγό ή προνύμφη εντός των φρούτων. Το έντομο μπορεί να μετακινηθεί επίσης μέσω των μέσων μετακίνησης χώματος ή λοιπών υποστρωμάτων ανάπτυξης φυτών ως νύμφη εντός αυτών των υλικών. Μπορεί, επίσης, να εξαπλωθεί ενεργητικά μέσω της πτήσης των ενηλίκων.

Η Υπηρεσία μας για την εφαρμογή του ετησίου επίσημου προγράμματος επισκοπήσεων και σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Επισήμου Εργαστηρίου Αναφοράς, του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, έχει αναρτήσει παγίδες σε οπωρώνες εσπεριδοειδών των Δήμων Σπάρτης και Ευρώτα για την παρακολούθηση του εντόμου και δεν έχει διαπιστωθεί στον νομό μας μέχρι σήμερα η παρουσία του εντόμου. Για την πρόληψη της εισαγωγής, της εγκατάστασης και της διασποράς του απαιτείται η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων. 

Παρακαλούνται όπως οι υπόχρεοι γνωστοποιήσουν χωρίς καθυστέρηση στην Υπηρεσία μας οποιαδήποτε ύποπτη εμφάνιση συμπτωμάτων στα τηλέφωνα 2731363328-29.