Πέτρος Δούκας | Δύο λόγια για το International Chamber of Commerce Ελλάδας (ICC HELLAS)

Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (International Chamber of Commerce - The World Business Organization / ICC – WBO / https://iccwbo.org/), ιδρύθηκε το 1919 με βασική αποστολή τη συναδέλφωση των λαών μέσω της προώθησης του ελεύθερου διεθνούς εμπορίου και των επενδύσεων, με βάση κοινά αποδεκτούς κανόνες.

Το ICC είναι ο μεγαλύτερος, παγκοσμίου κύρους, ακτινοβολίας και εμβέλειας Οργανισμός, με έδρα το Παρίσι, ο οποίος εκπροσωπεί τα νόμιμα και εύλογα συμφέροντα των Επιμελητηρίων και εκατομμυρίων επιχειρήσεων-μελών του σε όλο τον κόσμο, στον Διεθνή Οργανισμό Εμπορίου (World Trade Organization), στα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ - όπου είναι επίσημος παρατηρητής), στον Ο.Ο.Σ.Α., στο G20, ενώ συμμετέχει όπου αλλού αυτό απαιτείται.

Διαθέτει ένα παγκόσμιο δίκτυο 90 θεσμικών Εθνικών Επιτροπών, που «εκπροσωπούν» από πολύ μικρές έως τις πολύ μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις σε όλες τις ηπείρους.

Στις κύριες δραστηριότητες του ICC - WBO περιλαμβάνονται:

1. Η επίτευξη της Παγκόσμιας Ειρήνης, μέσω της ανάπτυξης ελεύθερων και ανοικτών διεθνών εμπορικών σχέσεων και η υπεράσπιση της πολιτικής του ελεύθερου και θεμιτού εμπορίου

2. Η σύνταξη καθολικά αποδεκτών ρυθμιστικών κανόνων για την  διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών (όπως, π.χ. τα Incoterms, οι Ενέγγυες Πιστώσεις, ο Κανονισμός και η λειτουργία του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου, η έκδοση των Certificates of Origin που πιστοποιούν το κράτος προέλευσης κάθε προϊόντος, η έκδοση των Carnet ATA, κλπ.)

3. Η επίλυση επιχειρηματικών διαφορών μέσω του Διεθνούς Δικαστηρίου Διαιτησίας του ICC - International Court of Arbitration, που είναι το κορυφαίο διαιτητικό όργανο στον κόσμο.

4. Η οργάνωση και διαχείριση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Επιμελητηρίων (WCF - World Chambers Federation).

5. Η οργάνωση και λειτουργία του IMB - The International Maritime Bureau (established in 1971 to act as a focal point in the fight against all types of maritime crime and malpractice.)

6. Η έκδοση ειδικών εκπαιδευτικών εργαλείων αναφοράς για τις πρακτικές στις διεθνείς επιχειρηματικές και τραπεζικές δραστηριότητες, και την διαιτησία. 

Είμαστε δε για αυτά ο Νο.1 εκδοτικός οίκος παγκοσμίως. https://2go.iccwbo.org/

Διαφθοράς & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, 

 • Τελωνειακών Θεμάτων & Διευκόλυνσης του Εμπορίου, 
 • Ψηφιακής Οικονομίας, 
 • Περιβάλλοντος & Ενέργειας, 
 • Μάρκετινγκ & Διαφήμισης, 
 • Πνευματικής Ιδιοκτησίας και 
 • Φορολογικών Θεμάτων
 • θέσεις εργασίας, 

  • να αναπτύξουν τη διεθνή τους δικτύωση, 
  • να γνωρίσουν παγκοσμίου κύρους προσωπικότητες - μέλη της παγκόσμιας ‘οικογένειας’ του ICC και  
  • να τονώσουν την οικονομική δραστηριότητα της χώρας.
  • να συμβάλλουν αν και όσο είναι δυνατόν στη διαθνή συμφιλίωση και ειρήνη μέσω ανταγωνιστικών μεν, αλλά έντιμων και φιλικών εμπορικών σχέσεων!
  • να συμβάλλουν στην ουσιαστική ισότητα μεταξύ ανθρώπων και φύλων
  • στενές συνεργασίες με διεθνείς κολοσσούς, όπως:

   1. The American Management Association - New York

   3. The Global Federation of Competitiveness Councils - Washington DC

   4. The ICC Academy - Singapore

   5. The University of Nottingham School of Business γιατην έρευνα θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη τουδιεθνούς εμπορίου.

  • Επιτροπές του ICC, στο ICC World Chambers Federation (Παγκόσμια Ομοσπονδία Επιμελητηρίων), στο ICC International Court of Arbitration, στο IMB – ICC The International Maritime Bureau, στο ICC Academy, όπως και στις ειδικές διεθνείς Επιτροπές του ICC. 

   Όλες οι δυνάμεις του ICC Ελλάδας είναι στη διάθεση των Επιμελητηρίων, των Μελών τους, των Μελών μας, των επιχειρήσεων, των Κυβερνήσεων, των δικηγορικών και λογιστικών εταιρειών και των επαγγελματιών!

   Είναι στη διάθεση σας!